top of page

                                                      Biljart

Spel-locatie:
“De Verbinding”
Stationsplein 3A
4702 VX  ROOSENDAAL
0165 329578

Bestuur Biljart

Speeldagen en tijden:
Maandagavond                     19:00 uur
Dinsdagmiddag                    12:30 uur tot 18:00 uur
Donderdagmiddag               13:00 uur tot 17:00 uur
Vrijdagavond                         19.00 uur

Verder kunnen we ook terecht op zaterdag om wedstrijden te spelen.

 

Buiten de vaste speeldagen wordt er ook gespeeld op zaterdagen met een LIBRE-team en een driebanden-team in competitieverband met andere NS-standplaatsen.

Verder hebben we op dit moment 1 driebandenteam dat is aangesloten bij de KNBB en dat speelt in het district West-Brabant.

Dit team speelt zijn thuiswedstrijden op vrijdagavond.

Het competitieseizoen van onze afdeling loopt van 1 maart tot 1 maart.
Er is een competitie op maandagavond en er is een aparte competitie op dinsdagmiddag.
Gedurende het competitiejaar wordt er gespeeld om het kampioenschap van de maandagcompetitie en om het kampioenschap van de dinsdagmiddagcompetitie in de spelsoorten LIBRE, BANDSTOTEN en DRIEBANDEN.

Daarnaast hebben gedurende het jaar verschillende eendaagse onderlinge toernooien.

Contributie:

De SSVR-contributie is € 27,50 en de afdelingsbijdrage € 55,00 per jaar.
We beschikken over 4 wedstrijdtafels van goede kwaliteit.

Secretaris:

Jan Maas

0165 541590

06 8178 0018

e-mailcontact

Penningmeester:

André Broeke

0165 568404

Voorzitter:

Paul Vergouwen

0165 533806

bottom of page