top of page

Aerobics

Tijden zijn als volgt :
Woensdagen 19:15 tot 20:15 uur (leeftijd vanaf ongeveer 18 jaar)

Lid worden:
Nieuwe leden hebben recht op 2 gratis proeflessen. Hierna kan er  een aanmeldingsformulier worden ingevuld,

met daarop ook uw e-mailadres.

 

Dit gaat via:  http://ssvroosendaal.nl via de knop “Inschrijven”.

Het mailadres gebruiken we als er mededelingen zijn vanuit het bestuur. Ook de factuur van het lidmaatschap (€27,50 + € 75.-) wordt per mail naar u verzonden.

Zodra u zelf deze contributie betaald heeft, bent u lid van onze afdeling.
Als u verhuist of in het huwelijk treedt, dit graag doorgeven aan de ledenadministratie SSVR via onderstaand mailadres.

Opzeggen:
Tenminste 1 maand van te voren. Opzegging geschiedt via de penningmeester/ledenadministratie.

Ledenadministratie@SSVRoosendaal.nl

Contact met de afdeling: mail. Contact met de penningmeester van de afdeling: mail

​Afmelden voor de les: Afmelden voor een training gaat via een WhatsApp-groep.

Verder:
Tijdens schoolvakanties en de maanden juli en augustus is er geen les. Uitval van de les tijdens de andere vakanties wordt onderling afgesproken.
Eenieder die klachten of aanmerkingen heeft over de lessen graag de trainsters hierover aanspreken.

Eén keer per jaar is er een interne ledenvergadering. Ook op de algemene ledenvergadering van de overkoepelende vereniging SSVR, waar wij onderdeel van zijn, zijn alle afdelingsleden welkom.

Naast de training hebben we ook elk jaar een uitstapje of activiteit…..​

.... WANT WE ZIJN ERVOOR OM HET IEDEREEN ZO GEZELLIG MOGELIJK TE MAKEN.

GRAAG TOT WOENSDAG!

bottom of page